Aidat Takip ve Muhasebe

Düzenli ve düzgün muhasebesi tutulmayan bir kuruluşun etkin ve verimli çalışma olasılığı da yoktur. Reel Yönetim‘de aidat takibi ve muhasebe sadece düzgün ve düzenli değil; aynı zamanda sitemizin üye girişi panelinden gelir ve giderleri takip edebilir ve online aidat ödeyebilirsiniz .

Kısaca Muhasebe bölümünün görevleri:

 • Ortak yaşam alanınıza ait banka hesaplarının takibini yapmak,
 • Ödenmesi gereken faturaların ödemesini yapmak,
 • Aidat ve yakıt bedellerinin düzenli bir şekilde tahsil edilmesini sağlamak,
 • Aidat/yakıt bedellerini yatırmayan sakinlere borçlarını telefon ve/veya SMS vasıtasıyla bildirmek,
 • Aidat/yakıt bedellerini yatırmayan sakinleri avukata bildirmek ve bedelleri hukuki yollarla tahsil etmek,
 • Site görevlileri ve temizlik personellerinin SGK işlemlerini takip etmek,
 • Bina görevlileri ve temizlik personellerinin maaşlarını ödemek,
 • Personelin izinlerini planlamak, puantaj tablolarını hazırlamak,
 • Gelir ve giderleri işletme defterine işlemek

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’ na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ancak Genel Kurulda kabul edilmemişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda;

 • İşletme bütçesinin hazırlanması,
 • Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması,
 • Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması,
 • Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması,
 • Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması,
 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi,
 • Personel maaşlarının ödenmesi,
 • Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi,
 • Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması,
 • Banka hesap hareketlerinin günlük takibi,
 • Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması,
 • Her ayın sonunda mali raporların Denetim Kuruluna sunulması,
 • Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması