Havuz Ve Peyzaj Bakım İşleri

       Peyzaj Bakım İşleri

Estetik, bir konutun ya da başka bir yaşam alanının değerini belirleyen önemli ölçütlerden birisidir. Reel Yönetim de Peyzaj Bakım bölümüne çözüm ortakları ve sürekli personelleri aracılığı ile özel bir önem gösterir.

Özet olarak Peyzaj Bakımın görev ve sorumlulukları:

 • Rutin olarak çim biçme işini yapmak ve çim alanların kenarlarının düzeltilmesini sağlamak,
 • Yabancı otları ayıklamak başta olmak üzere, çim alanlarının bakım işlemlerini yapmak,
 • Bitkilerin ve fidanların -rüzgar ve diğer olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için- hereklemesini yapmak,
 • Yeşil alanlarda gübreleme, sulama, çapalama ve budama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bahçelerin ve tüm yeşil alanların genel düzenini sağlamak, görünümünü estetize etmek,
 • Bitkilerde hastalıklara neden olacak çeşitli zararlıları yok etmek için ilaçlama yapmak
 • Yeşil alanların sulanması,
 • Çimlerin biçilmesi,
 • Ağaçların budanması,
 • Mevsimlik çiçeklerin dikilmesi,
 • Otların ayıklanması,
 • Bahçe bakımı,
 • Gübreleme
 • Zirai mücadelenin yapılması,
  • Havuz Bakımı

 • Bir havuzu temiz, berrak ve sağlıklı tutmak için, iki ana alana dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak yüzme havuzunun kimyasal dengesi sağlanmalıdır, ve ikinci olarak havuzdaki istenmeyen kirler, tozlar, partiküller ve yabancı maddelerden arıtmamız gereklidir.

  İlaçlama: Havuzun dengesini koruması için rastgele kimyasal ilavesi yapılamaz. Havuzcunuzun tavsiyeleri bile yanıltabilir. Sık sık havuzun suyunun tahlilleri yapılmalıdır. Tahlillerin sonuçlarına göre havuz ilaçlaması yapılır.
  Ayrıca, özel durumlarda ilave kimyasallar gerekebilir; örnegin şiddetli fırtınalardan sonra veya havuz bozulduğunda.

  Filtrasyon: Yüzme havuzunda bulunan yabancı maddeleri ve katı pislikleri arıtmak için bir pompa/ filtre sistemi bulunmaktadır. Bunun görevi hem katıları tutmak hem de suyun sirkülasyonu ve karışmasıdır.
  Filtrasyon sistemine destek vermek amacıyla havuz fırçalanır ve dip süpürgesi yapılır. Bunun yanı sıra, filtre temizlenmelidir ve filtrenin kumu, torbası veya kartuşu temizlenme ve aralıkla değiştirilme ihtiyacı taşır.Yüzme havuzunda bulunan yabancı maddeleri ve katı pislikleri arıtmak için bir pompa/ filtre sistemi bulunmaktadır. Bunun görevi hem katıları tutmak hem de suyun sirkülasyonu ve karışmasıdır.

  Filtrasyon sistemine destek vermek amacıyla havuz fırçalanır ve dip süpürgesi yapılır. Bunun yanı sıra, filtre temizlenmelidir ve filtrenin kumu, torbası veya kartuşu temizlenme ve aralıkla değiştirilme ihtiyacı taşır.