Temizlik Hizmetleri

 • Dairelerden günlük çöp toplamalarının yapılması (daire sakinlerinin yapacağı ayrıma göre kağıt, cam, teneke, pil, gibi malzemelerin ayrı ayrı toplanması ve tasnifi ve site dışına nakli)
 • Ortak alanlarda bulunan tüm çöplerin yukarıdaki mantıkla toplanması ve tasnifi,
 • Çöp konteynırlarının ve çöp konteynır mahallinin temizliğinin yapılması,
 • Ortak mahallerde bulunan;
 • Asansörler, asansör makine daireleri,
 • Merdiven hacimleri,
 • Korkuluklar,
 • Posta kutuları,
 • Girişler,
 • Bodrum kat depo ve sığınak alanları,
 • Yağmur suyu giderleri,
 • Otoparklar,
 • Duş ve WC’ler,
 • Çocuk oyun sahaları,
 • Yürüme yolları,
 • Genel dinlenme alanları,
 • Spor alanları,
 • Havuzlar,
 • Yönetim binası ve müştemilatı,
 • Yeşil alanlar,
 • Banklar,
 • Çöp kutuları,
 • Peyzaj alanları,

Tesis dahilinde bulunan buraya yazılmamış, siteye ek olarak tesis edilebilecek tüm benzer sistemlerin en hijyenik şartlarda temizliğinin sağlanması.