• Apartman, Site yâda İş Merkezinizin giderlerini nasıl paylaştıracağınızı düşünmeyeceksiniz.
 • Aidatların tahsili için komşularınızın kapısında beklemeyecek makbuz düzenlemek zorunda kalmayacaksınız.
 • Bina Görevlisi, güvenlik personeli ve diğer personellerinizin SGK, işe giriş bildirgelerini, aylık SGK bildirgelerini hazırlamakla uğraşmayacaksınız.
 • Personellerinizin işe giriş ve çıkışlarında Bölge Çalışma Müdürlüklerine verilecek resmi evrakları tanzim etmekle uğraşmayacaksınız.
 • Kat Malikleri Kurulu Olağan ya da Olağanüstü toplantılarınızın ve alınan kararların Kat Mülkiyeti Kanunu ‘na uygun olup olmadığı hususunda kuşkularınız olmayacak.
 • İhtiyacınız olduğunda asansörcü, elektrikçi, tesisatçı gibi ustaları aramayacak, ödemelerini düşünmeyecek, yapılan işin sorumluluğunu taşımayacaksınız.
 • Ortak kullanım alanlarının (çatı, merdiven boşluğu, dış cephe gibi) bakım, onarım ve yenilemeleri için firma aramayacak, uygun teklifler almak için uğraşmayacaksınız.
 • Apartman, Site yâda İş Merkezinizin giderlerini kayıt altına almakla uğraşmayacak, denetimini siz yapacaksınız.
 • Yangın tüpleri dolumu, yangın dolapları çalışıyor mu diye düşünmeyeceksiniz.
 • Personelinizin yıllık izin formlarını hazırlamak, izne ayrıldığında hizmetlerin aksamamasını sağlamak gibi sorunlarla uğraşmayacaksınız.
 • Defterlerinizin yıllık noter tasdiki ile uğraşmayacaksınız.
 • Personelinize kıdem tazminatı fonu ayrılması gibi konuları sorun etmeyeceksiniz.
 • Ödemelerini yapmayan komşu/komşularınızı icraya vermek zorunda kalmayacaksınız.
 • İşletme projesi ve Yönetim Planının kanuni çerçevede, kat maliklerinin haklarını koruyarak hazırlanması,
 • Yıllık olağan ya da olağanüstü toplantıların usule uygun yapılmasını ve alınan kararların “Kat malikleri Kanunu’na” uygunluğunun sağlanması,
 • Güvenilir çözüm ortaklarımızla irtibatı sağlayarak elektrik-su tesisatı, asansör problemleri, iç ve dış cephe bakım ve onarımı vb sorunların çözüme kavuşturulması,
 • Rutin ve dönemsel kontrol gerektiren asansör, yangın tüpü, yangın hortumu, yangın merdiveni bakımlarının gerçekleştirilmesi,
 • Karşılaşmanız muhtemel olan risklerden en az seviyede etkilenmeniz için zorunlu/gerekli sigortaların yapılması,
 • Şeffaf yönetim ilkemiz gereği, istediğiniz an gelir/gider, masraf, ödemeler gibi kalemlerin yanı sıra kendi hesaplarınızı da kontrol edebileceğiniz sistemlerin temini,
 • Özel güvenlik ve temizlik firmaları ile anlaşma ve hizmetin kesintisiz gerçekleştirebilmek için takibinin yapılması,
 • Masraf paylaştırma planlamaları ve kat malikleri/kiracıların borç/alacak takibini yapılması,
 • Aidatların bina adına açılmış banka hesabında toplanması, takibi, muhasebeleştirme işlemlerinin yapılması,
 • Tutulan defterlerin yıllık noter tasdikinin yaptırılması hizmetlerinin siz site/apartman sakinlerine ulaşması için büyük bir özenle çalışmaktayız.
 • Bünyemizde bulunan uzman hukukçular tarafından –gerektiği taktirde- zamanında ödenmeyen alacakların icra yolu ile tahsil edilmesi,
 • Tüm bunları gerçekleştirirken kalite dengesinin korunması ve sürekliliğini sağlamak için personellerimizin eğitimi, takibi ve denetimi ile ilgili faaliyetlerin yapılması,
 • Yönetilen alanların işlevsel şekilde kullanılması, sosyal alanların faaliyete açılması,
 • Mimari ve estetik çalışmaların yapılması, çevre ve bahçe düzenlemelerinin yapılması
 • Kültürel ve sportif aktivitelerin organize edilmesi, talepler doğrultusunda yeni aktivitelerin oluşturulması,
 • Bahar, yaza merhaba, yeni yıl kutlamaları gibi kutlamaların organize edilmesi, komşuluk ilişkileri ve sosyal hayatın düzenlenmesi