Apartmanınızın Yönetim Hizmetlerini Özseyidler Konut Yönetime Devretmek İçin;

(ozseyidlerkonutyonetimi.com) veya telefonlarımızı arayarak teklif alıyorsunuz,

Kat Malikleri Genel Kurulu’nda Apartman bina yönetiminizi dışarıdan profesyonel yönetim şirketi ile antlaşma yapmak üzere ve bu yönetici ile sözleşme yapmak üzere Maliklerden birini yetkili kılma konusunda karar alıyorsunuz,

Ayrıca Maliklerden bir/yada yönetim planınızda yazıldığı kadar kişiyi denetici seçiyorsunuz,

Apartmanınız adına bir banka hesabı açmaya veya varsa mevcut banka hesabınızın kullanılabilmesi için yönetim şirketine yetki veriyorsunuz.(Yönetim devir yetkisi kararlarını karar defterine yazarak imzalıyorsunuz),

Genel Kurul’da seçilen imza yetkilisi malik ve denetici Özseyidler Konut Yönetimi ile sözleşme imzalıyor,

Özseyidler Konut Yönetimi  eski mali tabloları ve evrakları alana kadar mevcut işletme Projesi ile devam ediyor daha sonra KMK(kat mülkiyeti kanunu)’ na  uygun olarak ve geçmiş yıl mali bilgilere dayanarak binanıza yeni bir işletme projesi yapıyor,

Özseyidler Konut Yönetimi olarak yeni işletme projesini ve Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde verdiğimiz iletişim formlarını bina sakinlerine ve kat maliklerine tebliğ ediyoruz.